کارفرما: بانک سپه

  • حوزه همکاری: آموزش و پیاده سازی ITIL و تدوین طرح تحول فناوری اطلاعات
  • زمان اجرا: سال‌های 95 و 96
شرح دستاوردهای همکاری

شرکت دانش آفرینان نیک اندیش (دیجی وایز) در پروژه بانک سپه ابتدا اقدام به شناسایی وضعیت موجود فناوری اطلاعات از بعد فرایندها، ابزارها، فرهنگ سازمانی بر اساس استانداردها و چارچوب های شناخته شده جهانی نمود و بر اساس این ارزیابی، برنامه تحول فناوری اطلاعات در بانک سپه را طراحی و تصویب نمود. پس از اجرای این پروژه، دیجی وایز به عنوان یکی از گام های موثر در تحول فناوری اطلاعات بانک، اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات در بانک سپه و کلیه شعب و دفاتر این بانک در سراسر کشور نمود.

از جمله مزایای اجرای این پروژه در بانک عبارت است از:
– تصویب برنامه تحول فناوری اطلاعات بانک و ارائه زمانبندی جهت تحقق اهداف تبیین شده در برنامه تحول
– استانداردسازی و یکپارچه سازی اجرای فرایندهای فناوری اطلاعات در کلیه واحدها، شعب و بخش های مختلف بانک در سراسر کشور
– جلوگیری از تعدد ابزارهای مختلف و غیرهمسو به منظور مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
– پیشنهاد چارت سازمانی جدید همسو با برنامه تحول و اهداف تبیین شده در طرح تحول فناوری اطلاعات بانک سپه
– تعریف SLAها و قراردادن آن به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد بانک در برار تعهدات ارائه شده به مشتریان
– تعریف OLAها و قراردادن آن به عنوان مبنای ارزیابی عملکرد پرسنل بانک

پروژه‌های مشابه

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

  • 8روز
  • 14ساعت
  • 9دقیقه
  • 38ثانیه