کارفرما: بانک ملی ایران

  • حوزه همکاری: آموزش و طراحی ITIL
  • زمان اجرا: سال‌های 93 و 94
شرح دستاوردهای همکاری

در این پروژه شرکت دانش آفرینان نیک اندیش (دیجی وایز) در گام نخست اقدام به طراحی 6 فرایند کلیدی ITILدر بانک ملی ایران نمود و در گام بعدی نظارت بر پیاده سازی فرایندهای طراحی شده در ابزار انتخابی بانک را بر عهده داشت. دامنه اجرایی سیستم مدیریت خدمات در بانک ملی ایران، دفاتر مرکزی فناوری اطلاعات بانک و کلیه شعب در سرارسر کشور را شامل می شود.

از جمله مزایای راه‌اندازی سیستم مدیریت خدمات در بانک ملی ایران می‌توان موارد زیر را نام برد:
– استانداردسازی و یکپارچه‌سازی اجرای فرایندهای فناوری اطلاعات در کلیه واحدها، شعب و بخش‌های مختلف بانک در سراسر کشور
– امکان ارزیابی عملکرد بخش‌ها و واحدهای مختلف بر اساس شاخص‌های موثر بر رضایت‌مندی کاربران
– ایجاد فرایند چابک و موثر در حوزه مدیریت تغییرات خدمات فناوری اطلاعات
– ایجاد میز خدمت یکپارچه به منظور ارتباط با کاربران بانک در خصوص مشکلات و درخواست‌های حوزه فناوری اطلاعات

پروژه‌های مشابه