کارفرما: شرکت توسن

  • حوزه همکاری: آموزش و پیاده سازی ITIL و PRINCE2 و اخذ گواهینامه ISO/IEC 20000
  • زمان اجرا: سال‌های 92 تا 95
شرح دستاوردهای همکاری

این پروژه در شرکت توسن با هدف طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات به منظور اخذ استاندارد ISO/IEC20000 در حوزه خدمات حوزه بانکداری مدرن تعریف شد. در این پروژه مشاوران شرکت دانش آفرینان نیک اندیش (دیجی وایز) موفق به طراحی و پیاده سازی 13 فرایند استاندارد ISO/IEC20000 در شرکت توسن شدند که این تلاش در انتها منجر به دریافت گواهی نامه ISO/IEC20000 برای شرکت توسن در سال 94 و ثبت این شرکت به عنوان اولین شرکت حوزه نرم افزارهای بانکی در خاورمیانه در سایت APMG انگلستان شد که موفق به اخذ این گواهینامه معتبر جهانی شده است. یک سال بعد شرکت توسن اقدام به گسترش دامنه پروژه به حوزه خدمات کارت و پرداخت خود نمود و در این حوزه نیز موفق به اخذ استانداد ISO/IEC20000 در سال 1395 برای خدمات حوزه کارت و پرداخت شد. دیجی وایز در تمام این مسیر افتخار ارائه خدمات مشاوره و همراهی شرکت در نیل به این مهم را بر عهده داشت.

پروژه‌های مشابه

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

  • 8روز
  • 14ساعت
  • 9دقیقه
  • 38ثانیه