صندوق کارآفرینی امید

کارفرما: صندوق کارآفرینی امید

  • حوزه همکاری: آموزش، طراحی و پیاده سازی ITIL4
  • زمان اجرا: سال 1400
شرح دستاوردهای همکاری

صندوق کارآفرینی امید به عنوان یکی از ارائه‌دهندگان خدمات مالی با تمرکز بر ارائه تسهیلات به کسب و کارهای خرد و کوچک در سطح کشور می‌باشد. شرکت دانش آفرینان نیک اندیش در ابتدا ضمن ارزیابی وضعیت موجود فناوری اطلاعات؛ اقدام به برگزاری چندین دوره آموزشی برای مدیران و کارشناسان محترم فناوری اطلاعات در ستاد، شعب و دفاتر سطح کشور نمود. در ادامه طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSMS) بر مبنای ITIL4 با تعامل میان مشاوران شرکت دانش آفرینان نیک اندیش و مدیران و کارشناسان محترم صندوق کارآفرینی امید انجام شد.

دامنه طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شامل ستاد و کلیه شعب و دفاتر صندوق کارآفرینی امید در سطح کشور بوده است.

مهمترین دستاوردهای این پروژه عبارتند از:

  • راه‌اندازی درگاه یکپارچه ثبت و پیگیری رخدادها و درخواست خدمات فناوری اطلاعات توسط کاربران در سطح کشور
  • ایجاد قابلیت ارزیابی عملکرد نیروهای فناوری اطلاعات
  • راه‌اندازی میزخدمت فناوری اطلاعات به منظور نظارت بر اثربخشی حوزه پشتیبانی سیستم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  • شناسایی، طبقه‌بندی و پیاده‌سازی انواع مدل‌های درخواست خدمات و انواع رخدادهای فناوری اطلاعات

پروژه‌های مشابه

برگزاری اولین دوره مدیریت نوآوری ISO 56002 در ایران - کد تخفیف iso15

  • 8روز
  • 14ساعت
  • 9دقیقه
  • 38ثانیه